Barka ama lurra

Umezurtz bailitzan dabil munduan zehar
bi oinen gainean artez dabilen sasi-tximua.
Sustraiak ditu kanpoan ez du horren beharrik, hala uste du sasi-tximuak
sikatu ta hil arte.

Lurraren zainak odoletan daude begira itzazu basoak nola negarretan dauden.
Sasi_tximuak natura jainkoak bere probetxurako emana diola sinisten du.
Ama Lurrakin lotzen gintuen zilbor heste txiki hura betirako eten al da?

Kontrolik gabeko ustiakuntza etengabea,
kutsatu ta aberastu, kutsatu ta aberastu.

Barka ama lurra
dituzun zauriengaitik,
sortu dugun gaitzagaitik,
herio zorian usteagaitik.
BARKA AMA LURRA

Barka ama lurra
dituzun zauriengaitik,
sortu dugun gaitzagaitik,
herio zorian usteagaitik.

Umezurtz bailitzan dabil munduan zehar
bi oinen gainean artez dabilen sasi-tximua.
Sustraiak ditu kanpoan ez du horren beharrik, hala uste du sasi-tximuak
sikatu ta hil arte

...ta hil arte, barka ama lurra,
arren, barka ama lurra!
Planeta urdina? hilobi grisa
Sasi_tximuaren ondarea, heriotz grisa.

Perdón madre tierra
(Barka ama lurra)

Va por el mundo como si fuera huérfano
el falso-mono que camina sobre dos pies.
Tiene las raíces fuera, no las necesita, así lo cree el falso-mono hasta que se seque y muera.

LAs venas de la tierra estan sangrando, mira a los bosques cómo lloran.
El falso-mono se cree que la naturaleza se la dio Dios para su provecho. Se ha cortado para siempre aquel pequeño cordon umbilical que nos unía con la madre tierra?

Explotación incesante sin control, contamina y hazte rico, contamina y hazte rico.

Perdón madre tierra
por las heridas que tienes,
por el mal que hemos creado,
por dejarte en peligro de muerte.
PERDÓN MADRE TIERRA

Perdón madre tierra
por las heridas que tienes,
por el mal que hemos creado,
por dejarte en peligro de muerte.

Va por el mundo como si fuera huérfano
el falso-mono que camina sobre dos pies.
Tiene las raíces fuera, no las necesita, así lo cree el falso-mono hasta que se seque y muera.

...y muera, perdón madre tierra,
por favor, perdón madre tierra!
Planeta azul? tumba gris.
Ell egado del falso-mono? Muerte gris.